robot de soldadura amb 3 estacions

Robot de soldadura amb 2 taules fixes de 1.500x700mm i una taula voltejadora de 2.000mm de longitud.

Robot de soldadura amb 3 estacions

Robot de soldadura amb 2 taules fixes de 1.500x700mm i una taula voltejadora de 2.000mm de longitud.

Robot de soldadura